Általános szerződési feltételek


Olvassa el Gyakran Ismételt Kérdések rovatunkat itt.

Általános Szerződési Feltételek

fleurop.hu
Hatályos 2020. július 29.

Jelen dokumentum tartalmazza a Fleurop Magyarország Kft., mint szolgáltató (Szolgáltató) által üzemeltetett www.fleurop.hu domain (Weboldal) alatt elérhető virágküldő-szolgáltatás (Szolgáltatás) felhasználók (Felhasználók) általi használatára, valamint az ezzel összefüggésben történő termékértékesítésre/szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”).

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A megrendelése véglegesítésével Ön a jelen ÁSZF-ben foglaltakat feltétel nélkül elfogadja.

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások tartalmazzák.

A Weboldalon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az elektronikus úton történő vásárlás ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai lehetőségeket és korlátokat, valamint felmerülő hibalehetőségeket illetően.

A megrendelés véglegesítésével Ön tudomásul veszi, hogy a megrendelés szerződéses viszonyt (Szerződés) hoz létre a Szolgáltatóval és a Szolgáltatás igénybe vétele során a jelen ÁSZF rendelkezései kötelezően irányadók.

Felhasználónak minősülnek mindazok, akik a Weboldalon keresztül megrendelést adnak le, továbbá azok is, akik a Weboldalon megrendelés leadása nélkül böngésznek.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igénye van, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!

Jelen ÁSZF 2020. július 29. napjától határozatlan ideig, illetve visszavonásig/módosításig érvényes.
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Weboldalon keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 15 nappal közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben az ezt követő megrendelésekre és a Weboldal további használatára vonatkozóan. A jelen ÁSZF feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a webáruházat üzemelteti, illetve a webáruház megszűnése esetén, a még teljesítés alatt álló megrendelésekre, továbbá a szavatossági igények érvényesíthetősége tartamára.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet irányadó. Amennyiben a magyar hatályos jog alapján a Szerződés bármely kikötése vagy rendelkezése jogellenes vagy semmis, vagy mindkettő, az ilyen kikötést vagy rendelkezést külön kell választani a Szerződés egyéb kikötéseitől, amelyek változatlanul hatályban maradnak. Az ÁSZF vagy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF és/vagy a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldalon elérhető termékek körét és típusát egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, indoklás nélkül leállítsa a Szolgáltatások biztosítását és a Weboldal működtetését, és megtagadja az azokhoz való hozzáférést. A Szolgáltató kizárja a felelősséget mindennemű károkért, melyek a Weboldal üzemeltetésének feltételeinek megváltozásából, illetve a Weboldal működtetésének megszüntetéséből erednek.

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza, mely a következő linken: https://www.fleurop.hu/Policies.aspx?policy=PrivacyInfo vagy a kezdőoldalon az Adatvédelmi Nyilatkozat menüpont alatt megtalálható.

Szolgáltató adatai:

Webshop neve: fleurop.hu
Cégnév: Fleurop Magyarország Kft.
Székhely: HU-1055 Budapest, Balassi B. u. 21-23. 2/2.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-727635
Adószám: 13289294-2-41
Kamarai tagság: MKIK - BU13289294
Tel: + 36 1 288 0634
Fax: + 36 1 239 3842
E-mail: info@fleurop.hu

Képviselők:

Ingmar Kaup

Bankszámlaszám:

OTP Bank 11713036-21168035 IBAN: HU05117130362116803500000000 SWIFT: OTPVHUHB

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: Telia Eesti AS
Székhely: Mustamäe tee 3, 15033 Tallinn, Estonia
Nyilvántartási szám: 10234957
Tel: +372 639 7130
E-mail: help@telia.ee

Weboldal használata

A Weboldal tartalma elérhető bármely Felhasználó számára, a tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra.

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldalon megjelenített tartalmak (így különösen bármely képi, hang és szöveges tartalomnak, a megjelenített grafikának/szerkesztésnek stb.) szerzői jogának jogosultja a Szolgáltató. A Felhasználó nem jogosult ezen tartalmakat saját célra felhasználni (másolni, közzétenni, többszörözni, átdolgozni stb.) ilyen felhasználásra kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.

A Szolgáltató minden jogot fenntart a Weboldal minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.fleurop.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

Felhasználó a Weboldalt a saját kockázatára használhatja. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a használat során felmerülő vagy abból eredő valamennyi vagyoni és nem vagyoni károkért (ide nem értve a szándékosan, okozott, illetve az életet, testi épséget, egészséget megkárosító károkozást).

Felhasználó a Weboldal használata során köteles jóhiszeműen és tisztességesen eljárni, és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül vagy közvetett sérthetik.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal folyamatos működését, de nem garantált, hogy a Weboldal karbantartás miatt, vagy más okból az nem elérhető. Szolgáltató kizárja a felelősségét az olyan adatvesztésért, ami a Weboldal nem folyamatos működéséből ered.

Megrendelés menete

Megvásárolható termékek:

A Weboldalon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva érheti el az egyes termékkategóriákat és ezen belül az egyes termékeket.

Az egyes termékekere kattintva találja a termék fotóját, leírását, az elérhető méreteket és az ezekhez kapcsolódó árakat. Megrendelés esetén Önnek a kiválasztott méret szerinti árat kell megfizetnie. A termékek kiválasztásakor kérjük vegye figyelembe az alábbi „Virágok” fejezetben leírt feltételeket.

A termékjellemzők között feltüntetett árak magyar Forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA összegét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! A szállítási díj Magyarországon belül általában 3300 forint, külföldre 4800 forint. Amennyiben a szállítási cím 20 Km-t meghaladó távolságra van a legközelebbi partner virágüzlettől, úgy a Szolgáltató jogosult további szállítási díj felszámítására, ilyen esetben a Szolgáltató ezt egyedileg rövid úton jelzi a Felhasználó részére.

Abban az esetben, ha a fleurop.hu webáruházban valamely termék mellett nyilvánvalóan hibás (irreálisan alacsony vagy tévesen számolt) ár jelenik meg, nem akciós árként, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibásan feltüntetett áron szállítani a terméket, de felkínálhatja a termék tényleges áron történő szállítását, mely esetben a Felhasználó saját belátása szerint eldöntheti, hogy megrendeli a terméket valós áron, vagy minden következmény nélkül lemondja a megrendelést, mely esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszafizeti a már kifizetett díjat.

Kiszállítási dátum:

A termék kiválasztása után van lehetőség a kiszállítási dátum megadására. A kiszállítási dátum meghatározásakor kérjük vegye figyelembe az alábbi „Szállítás”, valamint „Szállítás és visszaküldés” fejezetekben leírt feltételeket.

További termékek hozzáadása:

A kiszállítási dátum beadását követően a Folytatás gombra kattintva a rendszer felajánlja további termékek hozzáadásának lehetőségét, ennek hiányában a Folytatás gombra kattintva érhető el a kosár tartalma.

Kosár tartalmának véglegesítése:

A kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek, így önmagában nem eredményez vásárlási vagy fizetési kötelezettséget. A kosárba tetszőleges számú termék helyezhető. További termékek a „Vásárlás folytatása” gombra kattintással érhetők el, a kosárban levő termék eltávolítása az „Ennek a terméknek az eltávolítása” gombra kattintva lehetséges. A „Tovább” gombra kattintással az adott kosár tartalommal a Felhasználó a Szállítási feltételek felületre kerül átirányításra.

Szállítási feltételek megadása:

A Szállítási feltételek felületen a címzett adatai (vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, cég esetén cégnév, székhely, adószám, telefonszám), egyedi kísérőkártyák és szövegek, preferált kiszállítási időszak állítható be. A „Tovább a fizetéshez” gombra kattintással a Felhasználó a Számlázási adatok és a rendelés áttekintése felületre kerül átirányításra.

Számlázási adatok és a rendelés áttekintése:

A Számlázási adatok és a rendelés áttekintése felületen kell megadni a számlázási adatokat (megrendelői adatokat: vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím (cég esetén cégnév, székhely, adószám, telefonszám, e-mail cím)), és itt lehet kiválasztani a fizetési módot is. A felületen továbbá részletes áttenkintés jelenik meg a megrendelésről és a fizetendő összegekről (ideértve a kiválasztott termékek árát és a kiszállítás díját is külön-külön feltüntetve), egyben biztosítva a véglegesítés előtti módosítás lehetőségét is. Továbbá ezen a felületen van lehetőség kedvezmény kupon érvényesítésére is.
A fizetési mód kiválasztásakor kérjük vegye figyelembe az alábbi „Fizetési feltételek” fejezetben leírt feltételeket. A „Megrendelés” gombra kattintva a megrendelés véglegessé válik és a Felhasználó a választása szerinti fizetési felületre kerül átirányításra.
Kérjük a „Megrendelés” gombra kattintás előtt mindenképpen ellenőrizze a bevitt adatok helyességét.

A „Megrendelés” gomb megnyomását követően a megrendelés módosítására már nincs mód. Amennyiben mégis bármilyen hibát észlel utólag, vagy módosítani szeretne, kérjük keresse Ügyfélszolgálatunkat telefonon vagy e-mailen!

Adatbeviteli hibák ellenőrzése és javítása:

A Felhasználó a megrendelés során a „Megrendelés” gombra kattintás előtt bármikor és folyamatosan ellenőrizheti és módosíthatja a rendelési adatokat (termékmódosítás, fizetési mód, számlázási cím stb.) a „Vissza” gombra kattintva, ezen túlmenően a Számlázási adatok és a rendelés áttekintése felület teljes áttekintést és módosítási lehetősége biztosít a megadott adatok tekintetében. A Felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott adatok helyesek és valósak legyenek, a Felhasználó által megadott adatok alapján kerül sor a megrendelés teljesítésére és a számlázásra. Szolgáltató kizárja a felelősségét a hibás adatokból eredő teljesítésért. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a hibás adatbevitelből eredő kárát a Felhasználóra hárítsa. Felhívjuk továbbá a figyelmet ara, hogy a rendelés visszaigazolására megadott e-mail fiók elérhetetlensége esetén (megtelt tárhely stb.) a visszaigazolás hiánya a Szerződés létrejöttének meghiúsulását eredményezheti.

Számlázás és megrendelés visszaigazolása:

A beérkező megrendelésekre vonatkozó számlák kiállítása, valamint a visszaigazolás megküldése automatizált módon történik.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat: a rendelés számát, a megrendelt termék adatait, a választott fizetési módot, a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a visszaigazolás, a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a továbbiakban nem köteles megvásárolni a terméket.

Sajnos elfordulhatnak technikai hibák, így amennyiben a visszaigazoló email nem érkezik meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.

A beérkező megrendelések feldolgozása (virágüzletekhez történő továbbítása) munkanapokon történik 09-17 óra között, szombaton 10-13 óra között. Ezen időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására (pl. éjszaka, vagy hétvégén), ilyen esetben a feldolgozásra a következő munkanapon kerül sor. Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a megrendelést (előre utalásos fizetési mód esetén a fizetés beérkezését) követő munkanapon a lehető leghamarabb továbbítja a kiszállítást teljesítő virágüzlethez.

Szerződés

A Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet irányadó.

A Felhasználó által megküldött megrendelés (adatok megadása) a Felhasználó általi vételi ajánlatnak minősül. A Felhasználót az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre (amikor a visszaigazoló e-mail a Felhasználó részére hozzáférhetővé válik).

Tekintettel a Webáruházban kínált termékek egyedi jellegére a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a visszaigazolt megrendelést – amennyiben azt a megrendelés feldolgozása során felmerült ok miatt teljesíteni nem tudja (pl. a megrendelt áru készlethiány miatt nem rendelhető és helyettesítő termék sem áll a rendelkezésre) – visszautasítsa vagy annak módosítását kezdeményezze a megrendelés feldolgozásának megkezdésétől számított 48 órán belül. (A megrendelések feldolgozása munkanapokon 09-17 óra között, szombaton 10-13 óra között történik). Szolgáltató a megrendelés visszautasításáról vagy annak módosításáról a Felhasználót haladéktalanul rövid úton, általában telefonon, ennek sikertelensége esetén e-mailben értesíti.

Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot a szerződéstől történő elállásra, amennyiben a Felhasználó átutalásos fizetési módot választ, azonban a szerződés létrejöttétől számított 3 munkanapon belül nem fizeti meg Szolgáltató részére megrendelésének teljes vételárát.

A Felhasználó az elfogadó e-mail részére történő hozzáférhetővé válásáig jogosult a megrendelést minden jogkövetkezmény nélkül lemondani. Ilyen esetben kérjük, küldjön e-mailt az Ügyfélszolgálatunk részére a megrendelése adataival, rögzítve, hogy „a megjelölt megrendelést lemondom”.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Weboldalon keresztül létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így a szerződés utólag nem lesz hozzáférhető. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a Weboldalon keresztül kizárólag magyar nyelven lehet szerződést kötni.

Magatartási Kódex

A Szolgáltatónál nincs érvényben a szolgáltatási tevékenységére irányadó magatartási kódex.

Szállítás

Annak köszönhetően, hogy a világ összes piacán jelen vagyunk, megrendelését órákon belül kiszállítjuk a világ bármely pontján! Mivel azonban az időzóna és a munkaidő országról országra változó, csak az alábbi feltételek mellett tudjuk garantálni a megrendelés napján történő kiszállítást.

 • A kiszállításokat a Szolgáltató virágüzlet partnerhálózatán keresztül szervezi.
 • A megrendelés elfogadása mindig a kiszállítási országban érvényes munkaszüneti napoktól és munkaidőtől függ.
 • Az ügyfélszolgálati munkaidőn kívül érkezett megrendelések (későbbi szállítási idő igény hiányában) legkorábban a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra és kézbesítésre, a szállítási időtartam feltételei szerint.
 • A Megrendelő által megadott szállítási időpont, preferált időpontnak tekintendő, a szállítási időpontok nem garantáltak. Amennyiben a megrendelés a megadott kiszállítási időponttól eltérően kerül kiszállításra, úgy a Felhasználó kártérítésre nem tarthat igényt.
 • Nem tudjuk garantálni a szombat délutáni, vasárnapi és munkaszüneti napokon történő kiszállítást.
 • A kemping, katonai bázis, hajó, tengeri kikötő és repülőtér nem minősül garantált szállítási címnek.
 • Csak temetés esetén garantálható a kiszállítási időpont. Ezért kérjük a feladót, hogy a megrendelőlap „Szállítási adatok” részében a lehető legpontosabban adja meg a szállítási időt.
 • Kórházba történő kiszállítás esetén kérjük megadni a részleget és a szobaszámot, ha csak lehetséges. A küldeményt csak a kórház recepciójára juttatjuk el.
 • Szállodába történő kiszállítás esetén kérjük megadni a szobaszámot és a vendég(ek) (csoport, házaspár stb.) nevét. A küldeményt csak a hotel recepciójára juttatjuk el.

Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott településre nem tudunk szállítani, ebben az esetben a legrövidebb időn belül tájékoztatjuk erről és amennyiben már kifizette a terméket, azonnal visszafizetjük Önnek.

Kérjük, gondosan ellenőrizzék, hogy a szállítási cím, beleértve a helyi telefonszámot is, pontos és hiánytalan. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a küldeményt nem sikerül, vagy nem sikerül időben kézbesíteni a helytelen vagy hiányos cím miatt.

Különleges rendelések vagy kérések esetén kérjük, lépjenek velünk kapcsolatba. Konkrét időpontra történő garantált kiszállítás csak a vevőszolgálati részlegünkkel történő előzetes egyeztetés esetén lehetséges.

Ha nincs címzett, munkatársunk megpróbálja a küldeményt kézbesíteni, és ott hagy egy névjegykártyát, és később megpróbálja telefonon elérni a címzettet. Ha munkatársunk nem tudja átadni a virágot és nem tudja a címzettet a kézbesítési kísérlet után 24 órán belül elérni, munkatársunk tájékoztat bennünket a sikertelen kiszállításról, és Önt vagy telefonon, vagy emailben tájékoztatjuk a sikertelen kézbesítésről.
A kiszállítást végző munkatársunk jogosult a virágokat más olyan, megbízható személynél vagy helyen hagyni (pl. szomszéd, recepciós, portás, ravatalozó stb.), akitől vagy ahol a címzett feltételezhetően megkapja a virágokat.
Ugyanez érvényes az egyéb olyan dolgokra is (kísérőkártya, ajándéktárgy stb.), amelyek átadásáról az adott esetben megállapodtak.

Ha a címzett ok nélkül nem hajlandó átvenni a virágot, a teljes díjat ki kell fizetni, amelyet munkatársunk kiszámláz.

Virágok

A virágok szezonális termékek, ezért bizonyos fajták nem mindig kaphatók. Tekintettel továbbá arra, hogy a virág egy friss termék, lehetséges, hogy a választott csokor valamelyik összetevője épp nincs készleten, így annak összetevőjének helyettesítése megengedett. Áruhiány esetén, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egy minőségében, stílusában, formájában, tartalmában és méretében hasonló terméket szállítson.

Nem tudjuk garantálni, hogy egy adott virág a világ minden virágüzletében állandóan kapható, különösen akkor, ha azonnalra kérik a kiszállítást. A Fleurop-Interflora csokor ezért némileg eltérhet a Weboldalon láthatótól. Azonban minden Fleurop-Interflora csokor igazi alkotás, amelyet friss virágokból külön Önnek állítunk össze prémium Fleurop-Interflora üzleteink egyikében, és biztos lehet abban, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a csokor színben és formában megfeleljen a Weboldalon láthatónak.
A virágkötők egyedi csokrokat készítenek, amelyek kifejezetten a Megrendelő kérésére készített termékek, ebből kifolyólag két teljesen egyforma kompozíció nem létezik. Természetesen a Megrendelő által a kiválasztott termékhez hasonló csokrot kap a címzett, mely stílusában, formájában, méretében a lehető legközelebb áll ahhoz, amit a Megrendelő megrendelt.

Áraink a vázát nem tartalmazzák, kivéve azon termékek esetében ahol ezt egyértelműen jelöltük.

Garancia

A vásárlói elégedettség nagyon fontos mind számunkra, mind virágosaink számára. A garancia biztosítja Önt, hogy minden rendelés teljesítése szakértők által történik és a végeredmény elsőosztályú. Minden kompozíció friss virágokból készül és személyesen kerül átadásra.

Garantáljuk minden Fleurop-Interflora rendelés lelkiismeretes teljesítését. Garanciánk a következőket foglalja magába:

 • a megrendelt terméket a virágos szállítja ki
 • friss és hibátlan állapotban
 • az Ön által választott napon
 • a vásárlás napján érvényes áron.

Mindazonáltal, amennyiben panasza lenne, a címzettnek jogában áll kapcsolatba lépni a kiszállító Fleurop-Interflora virágossal. Utóbbi garantálja a termék minőségét kiszállítás után 72 órán át, és amennyiben ez idő alatt a megreklamált növényt, virágot vagy kiegészítő terméket visszajuttatják a kivitelező virágoshoz, az kicserélésre kerül.

Ez a garancia biztosítja Önt, hogy rendelését szeretettel és odaadással készítik, kizárólag a legkiválóbb minőségű alapanyagokból. Amennyiben mégsem lenne elégedett a kiszállítás vagy a kiszállított termék minőségével, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a kézbesítéstől számított legfeljebb 72 órán belül.

Minden rendelés a Fleurop-Interflora partner üzletei által kerül feldolgozásra.

Természetesen minden ehhez szükséges adatot bizalmasan kezelünk és nem adunk át harmadik felek részére.

Kérjük, kérdéseivel és javaslataival keresse fel ügyfélszolgálatunkat. Köszönjük online boltunkba vetett bizalmát.

Szállítás és visszaküldés

A megrendelés elfogadása mindig a kiszállítási országban érvényes munkaszüneti napoktól és munkaidőtől függ.

Csak temetés esetén garantálható a kiszállítási időpont. Ezért kérjük a feladót, hogy a megrendelőlap „Szállítási adatok” részében a lehető legpontosabban adja meg a szállítási időt.

Nem tudjuk garantálni a szombat délutáni, vasárnapi és munkaszüneti napokon történő kiszállítást.

Kórházba történő kiszállítás esetén kérjük megadni a részleget és a szobaszámot, ha csak lehetséges. A küldeményt csak a kórház recepciójára juttatjuk el.

Szállodába történő kiszállítás esetén kérjük megadni a szobaszámot és a vendég(ek) (csoport, házaspár stb.) nevét. A küldeményt csak a hotel recepciójára juttatjuk el.

A kemping, katonai bázis, hajó, tengeri kikötő és repülőtér nem minősül garantált szállítási címnek.

Kérjük, gondosan ellenőrizzék, hogy a szállítási cím, beleértve a helyi telefonszámot is, pontos és hiánytalan. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a küldeményt nem sikerül, vagy nem sikerül időben kézbesíteni a helytelen vagy hiányos cím miatt.

Különleges rendelések vagy kérések esetén kérjük, lépjenek velünk kapcsolatba.

Konkrét időpontra történő garantált kiszállítás csak a vevőszolgálati részlegünkkel történő előzetes egyeztetés esetén lehetséges.

Ha nincs címzett, munkatársunk megpróbálja a küldeményt kézbesíteni, és ott hagy egy névjegykártyát, és később megpróbálja telefonon elérni a címzettet.
Ha munkatársunk nem tudja átadni a virágot és nem tudja a címzettet a kézbesítési kísérlet után 24 órán belül elérni, munkatársunk tájékoztat bennünket a sikertelen kiszállításról, és Önt vagy telefonon, vagy emailben tájékoztatjuk a sikertelen kézbesítésről.
A kiszállítást végző munkatársunk jogosult a virágokat más olyan, megbízható személynél vagy helyen hagyni (pl. szomszéd, recepciós, portás, ravatalozó stb.), akitől vagy ahol a címzett feltételezhetően megkapja a virágokat.
Ugyanez érvényes az egyéb olyan dolgokra is (kísérőkártya, ajándéktárgy stb.), amelyek átadásáról az adott esetben megállapodtak.

Ha a címzett ok nélkül nem hajlandó átvenni a virágot, a teljes díjat ki kell fizetni, amelyet munkatársunk kiszámláz.

Fizetési feltételek

Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. Kérjük, készítse elő kártyáját!

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

 • MasterCard (dombornyomott)
 • Visa (dombornyomott)
 • American Express (dombornyomott)
 • Electron (nem dombornyomott)

Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!

Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.

Maestro®
Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik.
A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást.
A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre.
Amenynyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

További információ:
www.otpbank.hu
06 1/20/30/70 366 6666
06 40 366 666

Kellékszavatosság, Termékszavatosság

Felhívjuk a figyelmet, hogy tekintettel arra, hogy a virágcsokrok egyedi, gyorsan romló termékek így szavatossági jog érvényesítése iránti igényt a kiszállítást követő 72 órán belül terjeszthet elő. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az élővirág csokrok és más élővirág termékek esetében a Ptk. 6:158. §. szerinti vélelem nem érvényesül.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Hibás teljesítésnek az minősül, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a szállítástól számított 72 órán belül közölni. Ezen idő elteltével – tekintettel a vágott virágok rövid élettartamára – kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Fleurop Magyarország Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 72 órán belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Fleurop Magyarország Kft. nyújtotta.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, jótállás

Ügyfélszolgálatunk munkanapokon, az alábbi „Panaszkezelés” fejezetben részletezett elérhetőségeken áll rendelkezésre.

A fleurop.hu weboldalon a főoldalon a „Belépés” menüpontban lehetőség van Felhasználói regisztrációra. A regisztráció megkönnyítheti a későbbi rendeléseket, hiszen ilyen esetben a megrendelői adatok, illetve a korábbi megrendelések elmentésre, és a következő megrendelés esetén automatikusan betöltésre kerülnek. Ezen túlmenően beállíthatók különleges alkalmak dátumok, amikre a rendszer automatikus figyelmeztetést küldhet igény esetén.

A Szolgáltató jótállást nem vállal, jogszabály szerinti kötelező jótállás a Szolgáltató által forgalmazott termékek eseténben nem áll fenn.

Panaszkezelés

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével, mulasztásával kapcsolatos kifogásait szóban vagy írásban közölheti az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím:
HU-1055 Budapest, Balassi B. u. 21-23. 2/2.
Tel: Tel: +3620 378 6741 (munkanapokon 09-17 óra között, szombaton 10-13 óra között)
E-mail: info@fleurop.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal megvizsgálja és orvosolja.

Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát, a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak azonnal átadja.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt (postára adja, e-mailben megküldi).

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet 5 évig megőrzi.

A panaszról felvett jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

 • a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 • b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • d) a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 • f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások/egyeztetések során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, valamint Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását.

Békéltető Testületek elérhetőségeit a következő linken keresztül érheti el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Felhasználó számára továbbá a fentieken kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. (részletes információ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap)

Bírósági eljárás kezdeményezése: A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által létrehozott honlapon a fogyasztóknak lehetőségük van arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen a felületen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

45/2014 Korm. rendelet szerinti elállási jog: Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által forgalmazott termékek gyorsan romló, nem előre gyártott, egyedi igény szerint készült termékek, valamint azokat a Felhasználó megrendelése, utasítása alapján, kifejezett kérésre állítja elő a Szolgáltató (partnere) így a Felhasználókat nem illeti meg a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog.

Általános Szerződési feltételek 2020 július 29-ig: https://www.fleurop.hu/Policies.aspx?policy=GTC2020

Fleurop-Magyarország Kft.
HU-1055 Budapest
Balassi B.u. 21-23. 2/2

E-mail: info@fleurop.hu
+3620 378 6741

Fleurop Magyarország

+3620 378 6741
info@fleurop.hu

Fleurop-Magyarország Kft
Balassi B.u. 21-23. 2/2
HU-1055 Budapest

Cégjegyzékszám
01-09-727635

Adószám
13289294-2-41
Fővárosi Cégbíróság

OTP Bank
11713036-21168035
IBAN
HU05117130362116803500000000
SWIFT
OTPVHUHB